• Projektovanje puteva i gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom

  Istraživanje, studije i inženjering

 • Projektovanje puteva i gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom

  Istraživanje, studije i inženjering

 • Projektovanje puteva i gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom

  Istraživanje, studije i inženjering

 • Projektovanje puteva i gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom

  Istraživanje, studije i inženjering

 • Projektovanje puteva i gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom

  Istraživanje, studije i inženjering

 • Projektovanje puteva i gradskih saobraćajnica sa infrastrukturom

  Istraživanje, studije i inženjering

ŠTA VAM NUDI HPS?

Visoko kvalitetne usluge projektovanja puteva

Za preko 70 godina postojanja kompanije iskustvo nas je naučilo da su najvažniji element svakog projekta ljudi koji će koristiti naš krajnji proizvod. Zahvaljujući decenijama iskustva u planiranju, projektovanju i izgradnji puteva i auto-puteva, postali smo pouzdan partner velikom broju stranih i domaćih klijenata, državnim institucijama, opštinama i gradovima.


AKTUELNI PROJEKTI

Na čemu trenutno radimo

NAŠI PROJEKTI

Autoput E761 Pojate-Preljina
(Moravski koridor)

Kompanija izrađuje projekte za nekoliko deonica ovog koridora uključujući i denivelisane raskrsnice, parkirališta, devijacije postojećih puteva, odvodnjavanje, regulacije vodotokova, saobraćajnu signalizaciju i opremu, putne telekomunikacione sisteme i automatsko upravljanje za “pametni koridor”.

NAŠI PROJEKTI

Idejni projekat brze saobraćajnice Kragujevac-Mrčajevci

HPS je vodeći partner konzorcijuma koji izrađuje projektnu dolkumentaciju 36km duge brze saobraćajnice koja povezuje Obilaznicu Kragujevca sa autoputem E761 (Moravski koridor). Projekat obuhvata i 4 denivelisane raskrsnice, veći broj mostova, tunel, regulacije vodotokova, devijacije lokalnih puteva.


All rights reserved © Hidroprojekat-saobraćaj d.o.o.