Usluge projektovanja puteva i gradskih saobraćajnica

Pružamo usluge projektovanja i nadzora izgradnje saobraćajne infrestrukture – auto-puteva, državnih i lokalnih puteva, gradskih saobraćajnica i prateće infrastrukture, od incijalnog koncepta, preko detaljnog projekta do izgradnje.

HPS ČINJENICE

Naš rad u brojkama

>150
kilometara

Dužina puteva čiji su projekti trenutno u izradi

>50
inženjera

Broj visokokvalifikovanih inženjera i stručnjaka na trenutnim projektima

>250
projekata

Ukupan broj projekata u poslednjih 10 godina

>50
sveski

Broj različitih sveski u okviru projekta deonice autoputa

HPS PROCES

Naš način rada

U inicijalnoj fazi projekta naši inženjeri će definisati odgovarajući pristup koji u potpunosti odgovara zahtevima i potrebama klijenta i projekta. Detaljno planiranje omogućava da se ispoštuje raspored radova i da se prevaziđu potencijalni izazovi. Pored toga što pružamo vrhunsku uslugu, prioritet nam je da se projekat izvede u roku i u okviru budžeta.


All rights reserved © Hidroprojekat-saobraćaj d.o.o.